• Σήμανση

 • Απόσταση-Διάρκεια

  4,5 km/2h & 30 min

 • Απροβάτου (κυκλική)

χάρτες & διάγραμμα

Κάνετε κλικ πάνω στο χάρτη [  ] & στις φωτογραφίες για μεγέθυνση

 • Υψομετρικά - Δυσκολία

  min 0/ max 280m diff/380m

  activity-icon-hiking  μεσαία με κάποια δύσκολα τμήματα

 • Ανάβαση-Κατάβαση

  Ανάβαση : 547 m

  Κατάβαση : 688 m

 • Αφετηρία/Λήξη

  Αφετηρία: Σημείο START στο χάρτη

  Λήξη: σημείο END στο χάρτη

 • Μεταφορά

  Μεταφορά σε αφετηρία : Με IX & Taxi

  Πιάτσα ταξί από Γαύριο +30 2282 0 71561

 • Πόσιμο νερό

 • Κατάσταση διαδρομής

  ανοικτή & με πλήρη σήμανση

 • Συμβουλές !

 • Διαμονή & Φαγητό

  Διαμονή κοντά :

  Εστιατόρια κοντά :