Κώδικας HTML για την προβολή του banner.

<a href="https://www.androsroutes.gr/" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://www.androsroutes.gr/wp-content/uploads/2016/01/andros_routes_banner.jpg" width="320" height="377" /></a>

Κώδικας HTML για την προβολή του banner.

<a href="https://www.androsroutes.gr/el/" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://www.androsroutes.gr/wp-content/uploads/2016/01/GREEK-1.jpg" /></a>

Κώδικας HTML για την προβολή του banner.

<a href="https://www.androsroutes.gr/de/" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://www.androsroutes.gr/wp-content/uploads/2016/01/GERM.jpg" /></a>

Κώδικας HTML για την προβολή του banner.

<a href="https://www.androsroutes.gr/fr/" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://www.androsroutes.gr/wp-content/uploads/2017/08/FR-1.jpg" /></a>